Historie

Soubor lidových písní a tanců DANAJ byl založen v roce 1959 ve Strážnici. Jeho činnost navazuje na bohaté folklórní tradice města, které je od roku 1946 dějištěm národopisných slavností, pozdějšího mezinárodního folkloristického festivalu.

Tehdy v roce 1959 dostalo Krajské středisko lidového umění (KSLU) ve Strážnici dostalo za úkol sestavit deset párů, které by vyslaly na II. celostátní spartakiádu v roce 1960. Tak tedy na jaro roku 1959 svolává tehdejší řiditel KSLU PhDr. Vítězslav Volavý skupinu lidí, kteeří mají velmi kladný vztah k lidovému tanci. Vedoucí jsou zvoleni Anna Vajčnerová a Josef Vajčner, a ti také mají za úkol sehnat oněch deset párů. To se podařilo a tak zbýval poslední úkol – soubor potřeboval nějaké jméno. V okolí se to jen hemžilo názvy končíci na -an (Hradišťan, Břeclavan, Podlužan) a to se Slávkovy Volavému nelíbilo. Bylo to moc stereotypní. On chtěl něco odlišného, nového. A potom to někdo vyslovil: „DANAJ“. To bylo to pravé. Název podle strážnického starodávného párového tance.

Jako hlavní instruktor pro folklorní soubory v rámci příprav na spartakiádu byl pracovník Ústředního domu lidové tvořivosti v Praze Jan Loutchan. Loutchan projížděl celou republiku a dohlížel na přípravy. Dojel také do Strážnice. Tady se seznámil s nově vzniklým folklorním souborem DANAJ. Dobré výsledky na spartakiádě dovedli soubor i na jejich druhou spartakiádu. Byla to Krajská spartakiáda v Gottwaldově. Obdiv si zaslouží ti, kteří na spartakiádě byly a stály tak u zrodu DANAJe. Jsou to tito:

Anna Vajčnerová (zemřela 22.2.1978) – Josef Vajčner (29. 6. 1935 – 2. 11. 1999)
Ludmila Bačíková (Jurkáčková) – Milan Gajda
Anna Baňařová (Loutchanová) – Alois Groš
Apolonie Matyášová (Poláchová) – Jan Stanislav
Zdena Dudíková (Šmídová) – Martin Zálešák
Marie Můčková (Lovecká) – Božetěch Zdražil (zemřel 26. 7. 1998)
Ludmila Surá (Gajdová) – Jan Váňa
Anežka Sochorová (Sasínová) – Josef Majkut (zemřel 30. 3. 1989)
Anežka Mlýnková (Jančaříková)
Věra Becková

You must be logged in to post a comment.